CV

Udviklingsordfører Mette Gjerskov, født 28. juli 1966 i Gundsø, datter af fhv. skyldrådsformand Gert Gjerskov og pensioneret overlærer Louise Gjerskov.


Medlem af Folketinget
Socialdemokratiet

Forhenværende minister

 

Medlemsperiode

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Roskilde Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Roskildekredsen fra 2002.

 

Parlamentarisk karriere

Udviklingsordfører fra 2015. Formand for Europaudvalget.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.

 

Uddannelse og erhverv
Cand.agro., Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, fra 1987 til 1993.
Matematik, fysik og kemi, VUC Ballerup, fra 1986 til 1987.
Samfundssproglig student, Amtsgymnasiet i Roskilde, fra 1982 til 1985.

Centerleder, Center for frivilligt socialt arbejde, fra 2004 til 2005.
Fuldmægtig, BioTIK-sekretariatet, Forbrugerstyrelsen, fra 2001 til 2004.
Afdelingsleder, Direktoratet for FødevareErhverv, fra 1999 til 2001.
Fuldmægtig, Fødevareministeriet, fra 1995 til 1999.

 

Tillidshverv
Formand for Dansk Røde Kors, Gundsø lokalafdeling 1994-2005. Vicepræsident for Dansk Røde Kors 1999-2004. Medlem af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde 2001-2004. Formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder fra 2014.

Næstformand for bestyrelsen for DIPD, et dansk institut for partisamarbejde og demokratiudvikling i udviklingslandene, fra 2013.